Om mig

Med ett ben i staden som 5 generationer Stockholmare, det andra i naturen från härliga somrar i Skärgården och Norrlandsblod i ådrorna från farmor, känner jag mig lika hemma i storstadens prunkande kulturliv som i det gröna.

Mitt genuina intresse för kultur, natur och människor har alltid vävts in i varandra med följd att jag studerat och arbetat med det hela livet. Efter utbildning till trädgårdsmästare föll mycket på plats och 1999 såg Krusmynta Lust och Fägring dagens ljus. Med start 2021 började ett kreativt och spännande arbete med Glädje och Kultur med mål att ge Absolut Glädje!

Förutom design och projektering av hundratals objekt exteriört och interiört, föredrag, kurser och workshops har jag varit moderator och anordnat event. Jag har även haft äran att delta med inspirations trädgårdar /balkonger i många olika sammanhang vilket är hedrande.

Efter mer än 20 år som trädgårdsmästare med kunskap om de kultiverade, odlade växterna blev jag alltmer nyfiken på deras förfäder, de vilda och efter två års studier på Inspira blev jag 2019 diplomerad örtpedagog/terapeut/herbalist.

Naturen har alltid fascinerat mig, även människans, så etik, bemötande, professionellt förhållningssätt, miljöns betydelse för hälsan samt utbildning av kulturombud är något av innehållet i de kurser/föredrag som de som personal inom vård, omsorg och kundrelaterade företag har valt att anlita mig för.

Som komplettering till mina kunskaper i teater och bild avslutade jag våren 2020 kursen ”Kulturella verktyg inom vård och omsorg” med fokus på dans, musik och biblioterapi (att med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande) på Stockholms musikpedagogiska institut och nu är cirkeln sluten kultur=odla=kultur.

Man lär så länge man lever och med en aldrig sinande nyfikenhet, fortsätter jag vandringen på kunskapens stig, såväl att ge som att få verktyg för att med glädje verka för kvalitet, kompetensutveckling och yrkeskunskap. 

Idag är en stor del av mina uppdrag föredrag och kurser inom den gröna och vita sektorn men även skräddarsydda aktiviteter som inspirationsdagar och workshops.

Uppdragsgivare är yrkesverksamma, privatpersoner, trädgårdsföreningar, BRF, utbildningsföretag, fastighetsägare, förvaltare, företag och kommuner i hela Sverige.