Tankar kring trädgård

Som trädgårdsdesigner och trädgårdsmästare har jag i många år hjälpt människor att skapa sina drömmars trädgård. Det är lika roligt att utforma tomten till en nyproducerad villa, en terapiträdgård som att skapa en oas på gården till en bostadsrättsförening eller en balkong mitt i storstaden. Mina visningsbalkonger och trädgårdar har blivit uppmärksammade i fler sammanhang vilket är både roligt och hedrande.

Trädgårdsdesign

Att skapa en miljö där både funktion och skönhet kombineras är mitt mål. Vi tittar på trädgården och går igenom de behov och önskemål som framkommer. Därefter granskar vi tomtkartorna och jag gör en ordentlig fotodokumentation. Utifrån detta besök utformas en offert enligt överenskommet uppdrag. För kunder som geografiskt bor lite längre bort brukar det gå bra att arbeta via distans.

Konsultation

Många gånger kan en trädgårdskonsultation räcka för att man ska orka ta tag i sin trädgård som kanske mer har blivit en börda istället för att en källa till glädje. Efter en första kontakt bokar vi tid för en konsultation. Här kan det handla om allt från att få en växtinventering av de befintliga växterna till idéer på plats. Vad växer i min trädgård? Vilka av mina idéer är realistiska? Vilka växter trivs på min tomt?

Skogamodellen

Att se det friska hos varje människa kan även beskrivas som ett salutogent synsätt. Som verksamhetsansvarig på Haga Trädgård Fjärilshuset och projektering av terapi/ hälsoträdgård där, var jag övertygad om vinsterna att vistas i en grön miljö med fokus på det friska Efter idépresentation hos Solna Stad fick jag 2002 uppdraget att skapa en trädgård för kropp och själ på Skoga omvårdnadsboende.

Naturen och Örter

”Alla frön behöver fukt för att gro, ibland är det tårar” Hildegaard von Bingen

Otalig forskning visar hur oerhört viktig vår miljö är för välbefinnandet där tillgång till det gröna, naturen eller trädgård bidrar till detta. Det är därför inte konstigt att vi använder metaforer som att ”så ett frö, komma på grön kvist eller se vissen ut”

Skogsbad

Begreppet Shinrin-Yoko, betyder i direkt översättning från japanska ”Att bada i alla sinnen i skogens atmosfär” Även om begreppet är relativt nytt som metod (utvecklades på 1980 talet som en direkt följd av den ökande stressen i det Japanska samhället) har vi i tusentals år hämtat kraft från naturen.