Konsultation

Rådgivning hos dig

Vid hembesök kommer jag hem till dig för två timmars konsultation. Du får förslag på utformning, material och nya växter i trädgårdens olika rum. Besöket kan se ut på många sätt, beroende på vad du vill ha hjälp med, men målsättningen är att du ska få svar på dina frågor, lösningar på problem och framförallt nya ideer och inspiration!

Rådgivning hos mig

Rådgivningen sker på av mig vald plats och ser olika ut. Under två timmar går vi igenom dina frågor på ett lösningsfokuserat sätt och gör enklare skisser under samtalets gång. Inför mötet är det bra om du har med en skalenlig skiss/ ritning med befintliga träd, fasta konstruktioner m.m inritade, samt jord/ljusförhållanden. Ta gärna med foton.

Checklista

Checklistan jag skickar till dig är ett bra hjälpmedel för att sätta igång processen, att så ett frö till förverkligandet av din vision. Här formulerar du dina tankar kring vad du vill ha hjälp med, ex. hur du använder trädgården idag/hur du vill använda den i framtiden. Vilka behov finns? Vad längtar du efter?

Tomtkarta eller situationsplan

Tomtkartan är grunden för att planera ditt objekt på bästa och mest ekonomiska sätt. Har du inte har möjlighet eller tid att göra en tomtkarta, vill jag att du innan mötet går runt på tomten och noga noterar vad som finns idag och vad du vill behålla, en visuell besiktning. Ta gärna foton från olika vinklar och klockslag. Optimalt är om tomten ryms på ett A3 papper då det är både enkelt och ekonomiskt att arbeta i det formatet. Tomtkartan bör vara i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek. Du kan även beställa tomtkarta från lantmäteriet eller kommunens kart och mätavdelning, dock till kostnad.