Vad innebär det?

Innehållet spänner allt ifrån den gröna sektorn trädgård med trädgårdsplanering, växtkännedom, beskärning som några exempel, till ämnen för personlig utveckling som etik och bemötande, kommunikation, ledarskap, meningsfulla aktiviteter mm...

Vi använder ord som att komma på grön kvist, se vissen ut och växa som människa. Därför är den röda tråden i alla kurser och föredrag frågan hur man bäst tar till vara, varje människas inneboende kreativitet, drivkraft och lust att odla det goda hos sig själv och andra.

Så går det till

Mina föredrag och kurser anordnas antingen i lokal bokad av mig eller platsbunden hos kund. Kurserna är pedagogiskt upplagda med med adekvat kurslitteratur. Kurserna anordnas löpande. Efter avslutat kurs får deltagarna ett intyg