Skogamodellen

Projektet har idag utvecklats till en väl fungerande verksamhet med visningsträdgård och schemalagda aktiviteter som trädgårdscafé, träning m.m Genom kompletterande personalutbildning och implementering i verksamheten har utevistelse och kultur blivit ett naturligt inslag i vardagen.

Skogamodellen fungerar även som praktik in i arbetslivet samt rehabilitering och arbetsträning för personer som efter sjukdom eller andra orsaker hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta sker i samarbete med arbetsförmedling, näringsliv, kommuner, försäkringskassa och andra aktörer.

Som positiv markör på arbetssättets framgång fick trädgårdsverksamheten 2010 ta emot Solna stads CSR pris (Corporate Social Responsibility) och 2012 Solna kommuns kvalitetsnämnds hedersomnämnande.

Idag erbjuder jag konsultation och inspirerande kurser för att ge verktyg att skapa en bestående Salutogen trädgård där fokus läggs på det friska. Viktigt är även kunskap om hur man implementerar metoden i verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar

Mer information hittar du under fliken Kurser Föredrag Upplevelser