Naturen och Örter

I alla kulturer har människan använt naturen som kraftkälla och för många urfolk är det en del av vem de är. De kan läsa av floderna, träden och djurens beteenden och tron på att allt i naturen har en själ, Animism- är en vanlig inom naturreligioner. Att använda naturen hållbart samtidigt som behålla skogarna intakta för mat och skydd åt framtida generationer är självklart

2015 gick Nobelpriset i medicin till den kinesiska läkaren Tu Youyou för sin forskning om malariamedicinen Artemisinin och återigen uppmärksammades de skatter av kunskap om läkeörter som våra kloka förfäder lämnat i arv till oss.

Naturens helande kraft har alltid funnits där och efter två års studier på Inspira blev jag 2019 diplomerad örtpedagog/terapeut vilket gett mig kunskap om användning av örter såväl läkande som till föda.

Hildegard från Bingen talade redan på 1100 talet om Viriditas, grönkraften som den läkande kraften i naturen och inom människan och parallellt med mina uppdrag utbildar jag mig till Hildegaard terapeut hos Annika Norin, ett livslångt lärande.